Dette kartet krever JavaScript for å fungere.

Adkomst

Kjør cirka 60% av strekningen fra Unneland opp mot Osavatn. Litt etter den første feristen er passert ta til venstre over en liten bro. Følg den veien som slynger seg bratt oppover. Deretter tar det omlag 25 minutter å gå til toppen.

Fra parkeringsplassen til taubanen, som kun skal brukes til utstyr, skal vi gå nedenfor bolighuset, og så opp til taubanen, på baksiden av huset. Dette for å skjerme de som bor der.

Vi leier parkering hos grunneierene på høyre side av veien på den halvdelen av parkeringsplassen som vender mot den gamle låven. Det er få parkeringsplasser og vi må kompiskjøre.

Ta kontakt med Kjell tlf: 48041059 ,eller Morten tlf: 41238701 for opplæring. Betali

Egen taubane for transport av utstyr til start.Taubanen kan kun betjenes av BHPK medlemmer som har betalt for nøkkel til heishuset (350kr overføres til kontonummer 0530.44.21756), og har gjennomført opplæring for korrekt bruk av heisen hos  Kjell tlf: 48041059 ,eller Morten tlf: 41238701

 

 

 

Flyging

Landingen nærmest Unnelandstoppen ligger tett inntil veien og gjør innflygingen vanskelig dersom du flyr hangglider. Da er det bedre å bruke jordet som vi leier sør for ridesenteret, men vær forsiktig så du ikke skremmer hestene. Hvis dette skjer, og noen skulle bli kastet av hestene kan de bli alvorlige skadet.

 

All innflyging skal derfor skje ved vannet og ikke i nærheten av ridesenteret.

 

De blå pilene viser forslag til innflygningsmønster ved forskjellige vindretninger.

 

Landing unneland 2.jpg

Nipa

Hovedflysted for klubbens HG piloter. Også godt flysted for PG. HG og PG start ved varden, PG start også ca 300m lengre nord, denne er nordvestvendt. Egen taubane for transport av utstyr til start. Les mer om taubanen her.

Retninger
Sør Sørvest Vest Nordvest Sør
Sørvest
Vest
Nordvest
Høyde over havet
640 m
Høyde over landing
550 m
Høydebegrensning
1067 m

Sikkerhet

Lisenskrav
PP2/SP2

Selv det er mulig å starte mot SØ er dette ikke å anbefale da det på denne vindretningen ofte er turbulente vindforhold skapt av fjellene SØ for Nipa. Merk ellers at det på sørlige vindretninger er viktig å ikke komme for lavt før man flyr mot landing som er på Unneland.

Design og utvikling av Nikolas van Etten 2008-2018 © Bergen Hanggliding og Paragliding Klubb - bakgrunnsbilde © Sindre Jacobsen