Nye flystedsregler for Ulriken

Som følge av at NLA har tatt i bruk den nye helikopterlandingen på Haukeland har BHPK i samarbeid med NLA utformet nye regler for flyging fra Ulriken. Det er svært viktig at du som ønsker å fly på Ulriken setter deg inn i de nye reglene som trår i kraft umiddelbart.

Årsaken til at vi er nødt til å innføre nye (og strengere) regler er at innflygingen for helikopter som skal til Haukeland vil skje mellom Ulriken og vår landing ved Nymarksbanene. For å minimalisere sannsynligheten for at farlige situasjoner skal oppstå er det særdeles viktig at vi minimerer vår eksponeringstid i innflygingsruten til NLA og følgende regler er derav innført:

  1. All flyging fra Ulriken skal skje lokalt. Det betyr langs fjellsiden av Ulrikenfjellet. Krysning mot Fløyen eller sørover mot Nattlandsfjellet er ikkje tillatt. Landing er kun tillatt ved Nymarksbanene og på Montana (som kun blir anbefalt brukt i nødstilfeller).
  2. Når en flyr mot landing skal en fly i en rett linje fra Montana til en passerer landing. Det er ikke lov å oppholde seg lengre enn nødvendig i dette området.
  3. All flyging over landing (ved Nymarksbanene) skal foregå vest for landingen (over fotballbanene). Det er forbudt å fly av høyde e.l. øst for landingen (utover nødvendig krysning fra Ulriken til landing).
  4. Flyging vest for Inndalsvegen er (som tidl.) forbudt.

Vi ber om at alle piloter respekterer de nye reglene og innser at brudd på reglene vil kunne medføre at vi mister Ulriken som flysted.

Vedr. pkt 1 og lokal flyging så vil vi jobbe mot å tilrettelegge for at vi kan få i alle fall åpnet opp for flyging sørover.

Kartet over viser innflygingsruten (merket med grønn) til landingen på Haukeland fra N og S.

Design og utvikling av Nikolas van Etten 2008-2018 © Bergen Hanggliding og Paragliding Klubb - bakgrunnsbilde © Sindre Jacobsen