Pressemelding vedr. ulykka ved Rundemanen

Som dei fleste sannsynlegvis har sett i media, så var det ulykke ved Rundemanen i går der dei forulykka måtte hentast ned med helikopter. Det viser seg at den involverte piloten ikkje er medlem i BHPK eller har på noko som helst vis lov til å utføre verken paragliding, fallskjermhopping eller speedriding (som var tilfellet).

Som fylgje av den negative omtala dette påfører klubben og sporten generelt, så har FL sendt ut vedlagte pressemelding til BT og BA (som dekka saka).

 

Dette til orientering.

Nik

Design og utvikling av Nikolas van Etten 2008-2018 © Bergen Hanggliding og Paragliding Klubb - bakgrunnsbilde © Sindre Jacobsen