Nytt fra styret

Her kommer litt oppdateringer fra årsmøte og første styremøte.

Hei alle sammen!

Årsmøte ble avholdt 15.02.2013 og vi har fått nytt styre!

 

Leder

Nils Kristian Jorheim

Nestleder

Monica Van Etten

Kasserer

Bodil Skadberg

Sekretær

Marte Samuelsen  Karlsen

Styremedlem

Halvard Schrøen

Styremedlem

Kjetil Færøy

Varamedlem

Morten Erdal

Kontaktinformasjon til styremedlemmene finner du her

Som en kan se av listen er tre av seks styremedlem jenter. Hanggliderutøverne er også representert ved Kjetil Færøy og Morten Erdal.  Bodil Skadberg, Halvard Schrøen og Morten Erdal er ny i styret. De tar over etter Andreas Drangevåg, Torstein Kvarekvål og Morten Berg. Takk til Andreas, Morten og Torstein for god innsats i året som var. Vi må også takke Andreas for at han ønsket å fortsette som kurskoordinator i 2013. Han gjør en kjempejobb!

Årsmøteprotokoll fra årsmøte og klubbens vedtekter er tilgjengelig her

 

Aktivitetskalenderen

På årets første styremøte gikk vi gjennom aktivitetskalenderen for året. De fleste arrangement i landet er nå lagt inn i aktivitetskalenderen på hjemmesiden.  Som en kan se er det mange treff rundt om i landet. Slike treff er en fin mulighet til å bli bedre kjent med folk i flymiljøet, og til å lære mer i sporten. Selv på norgescuper er friflygere på alle nivå velkommen til å være med.  På norgescupene organiseres det transport til start, og mange av pilotene der er også instruktører.

I august skal vi ha Sikkerhetskurs og Bergen Open. Mer informasjon om dette kommer i løpet av juni og juli. Dere vil også se av kalenderen at vi har mange nybegynnerkurs i år, og det ser nå ut til at alle kursene blir fulle.  Innimellom alt dette vil vi prøve å få til ett par temakvelder på våren og en på høsten.

Vi vil også i år prøve å få til oppvisningsflyging over Lille Lungegårdsvann 17.mai. Aktuelle piloter til dette arrangementet må ta kontakt med Nils. De bør ha PP5 og masse flyerfaring da det både start og landing er svært krevende.

 

Prioriterte oppgaver for styret i år

Som nevnt på årsmøtet vil styret i år fokusere på å fornye landingsavtalene ved Unneland. Det gjelder både HG og PG landingen. Vi vil også prioritere å få satt opp et skilt ved parkeringen på Unneland. I forhold til hanggliderrampen på Skåldalsnipa, gjenstår det kun å søke kommunen om dispensasjon for å beholde rampen.

 

Instruktørseminar og seksjonsmøte

Instruktørseminar er lagt til Bergen 11-14april og instruktører som må fornye lisensen sin må ta kontakt med Nikolas innen 10.mars. På grunn av økonomi vil vi gi førsteprioritet til de instruktørene som ønsker å kurse i nær fremtid. Deretter vil vi prioritere de instruktørene som er aktive og som følger opp nye piloter lokalt i Bergensområdet.

Monica Van Etten vil representerer BHPK på seksjonsmøte 6-7. april. Dersom du har saker du mener klubben bør ta opp på dette møtet, kan du henvende deg til Monica innen 6.mars

 

Ulrikenkortordningen

Vi har i dag mange deltagere på Ulrikenkortordningen.  Dersom du er ny i klubben og PP3 kan du ta kontakt med Nils dersom du er interessert i årskort til Ulriken til medlemspris. For å få til denne ordningen må vi jobbe litt dugnad for Ulriken Taubane som har bedt oss om hjelp to dager nå i vår.

Fra kl 17:00 onsdag 13.mars og onsdag 27.mars trengs det 10-12 mann til å rive og rydde et lokale på Danmarksplass. Mer informasjon påmelding til denne dugnaden blir sendt ut på mail.

 

Ønsker alle en god sesong!

Vennlig hilsen

Nils Jordheim

Design og utvikling av Nikolas van Etten 2008-2018 © Bergen Hanggliding og Paragliding Klubb - bakgrunnsbilde © Sindre Jacobsen