Husk reglene for flyging på Ulriken!

Sesongen er definitivt i gang og påsken har vært fantastisk med mye fin flyging både på Unneland og Ulriken. Det er derfor viktig at alle leser gjennom reglene som gjelder for flyging på Ulriken, da dette flystedet er kontinuerlig prisgitt av at vi oppfører oss skikkelig.

Da NLA fikk ny landing på taket av Haukeland i fjor, ble det definert en del regler for hvordan vi skal fly i området rundt Ulriken. Undertegnede har i samråd med flygesjef for NLA i Bergen besluttet at reglene blir de samme for 2013:

  1. All flyging fra Ulriken skal skje lokalt. Det betyr langs fjellsiden av Ulrikenfjellet. Krysning mot Fløyen eller sørover mot Nattlandsfjellet er ikke tillatt. Landing er kun tillatt ved Nymarksbanene og på Montana (som kun blir anbefalt brukt i nødstilfeller).
  2. Når en flyr mot landing skal en fly i en rett linje fra Montana til en passerer landing. Det er ikke lov å oppholde seg lengre enn nødvendig i dette området.
  3. All flyging over landing (ved Nymarksbanene) skal foregå vest for landingen (over fotballbanene). Det er forbudt å fly av høyde e.l. øst for landingen (utover nødvendig krysning fra Ulriken til landing).
  4. Flyging vest for Inndalsvegen er (som tidl.) forbudt.

Flygesjef i Bergen for NLA oppdaterer sine piloter fra lokal base samt Stavanger og Førde med reglene som gjelder, samt oppmodningen om å begrense all trafikk over Nymarksbanene (jfr. pkt. 3).

Kartet over viser innflygingsruten (merket med grønn) til landingen på Haukeland fra N og S.

 

Nikolas
Faglig leder

 

Design og utvikling av Nikolas van Etten 2008-2018 © Bergen Hanggliding og Paragliding Klubb - bakgrunnsbilde © Sindre Jacobsen