Vedlikehold av vindmåler

BHPK vurderer å sette opp en eller flere værestasjoner i Unnelandsområdet. Stasjonene krever noe vedlikehold, og til dette trenger vi hjelp fra ivrige medlemmer. Kunne du tenke deg å bidra? Send oss en melding!

En vedlikeholders opppgave vil i all hovedsak dreie seg om å ha et ekstra øye til vi, målerene samt å kanskje bistå med å løpe opp når den er kaputski. Her er det fint om flere personer kan bidra. Da kan jobben fordeles på en liten gruppe personer..

Send en melding til styret@bhpk.no om du er interessert

Design og utvikling av Nikolas van Etten 2008-2018 © Bergen Hanggliding og Paragliding Klubb - bakgrunnsbilde © Sindre Jacobsen