Årsmøte torsdag 28.januar

Velkommen til årsmøte i Bergen Hanggliding og Paragliding Klubb torsdag 28.januar kl 19. i Idrettens Hus (på Brann stadion), møterom B og C.

Saksliste for årsmøte:

Sak 1: Godkjenne innkalling og saksliste

Sak 2: Velge ordstyrer

Sak 3: Velge referent og 2 representanter til å undertegne møteprotokoll

Sak 4: Gjennomgang årsrapport

Sak 5: Gjennomgang og godkjenning av regnskap

Sak 6: Kontingent for 2017

Sak 7: Budsjett 2016

Sak 8: Valg av styre 2016

Sak 9: Valg av revisor 2016

Sak 10: Valg av valgkomite 2016

 

Jeg håper å kunne sende dere sakspapirer til årsmøtet innen to uker før møtet finner sted.

Send gjerne en mail eller ring meg på tlf 97692122 om en har innspill til saker på årsmøtet.Jeg kan også opplyse om kontaktinformasjon til valgkomitéen som består av Hans Christian Aasen (tlf: 90172503) med hjelp av Jasper Westhoff (tlf: 46449311).

 

Etter årsmøte vil det bli mulighet for å ta en tur på byn! : - )

 

Med vennlig hilsen

Nils Jordheim

 

Design og utvikling av Nikolas van Etten 2008-2018 © Bergen Hanggliding og Paragliding Klubb - bakgrunnsbilde © Sindre Jacobsen