Årsmøte Brann Stadion, tirsdag 31.01.2017 kl 19:00

Årsmøte blir førstkommende tirsdag 31.januar kl 19:00 på Brann stadion. Vi skal være i C-lokalet i 3.etasje. Inngangskode og sakspapirer er sendt ut på mail. I etterkant av årsmøte får vi også høre litt fra Dag og Viktor om prosjektarbeidet med ny start på Unneland, og Mirek vil snakke litt om dugnadsarbeid i 2017.

 

Kode inngang 1921. Vi skal være i C-lokalet i 3.etasje. Vedlagt finner dere sakspapirene for møtet. Beklager, at dere får papirene først nå. Det skulle vært sendt ut på mandag allerede.
I etterkant av årsmøte får vi også høre litt fra Dag og Viktor om prosjektarbeidet med ny start på Unneland, og Mirek vil snakke litt om dugnadsarbeid i 2017.
Vi ses på tirsdag!
Med vennlig hilsen
Nils Jordheim
SAKSLISTE:
Sak 1: Godkjenne innkalling og saksliste
Sak 2: Velge ordstyrer
Sak 3: Velge referent og 2 representanter til å undertegne møteprotokoll
Sak 4: Gjennomgang årsrapport
Sak 5: Gjennomgang og godkjenning av regnskap 2016
Sak 6: Kontingent for 2018
Sak 7: Budsjett 2017
Sak 8: Valg av styre 2017
Sak 9: Valg av revisor 2017
Sak 10: Valg av valgkomite 2017

SAKSLISTE:

Sak 1: Godkjenne innkalling og saksliste

Sak 2: Velge ordstyrer

Sak 3: Velge referent og 2 representanter til å undertegne møteprotokoll

Sak 4: Gjennomgang årsrapport

Sak 5: Gjennomgang og godkjenning av regnskap 2016

Sak 6: Kontingent for 2018

Sak 7: Budsjett 2017

Sak 8: Valg av styre 2017

Sak 9: Valg av revisor 2017

Sak 10: Valg av valgkomite 2017

 

Ta kontakt med nils.jordheim@gmail.com om du ikke har mottatt mail om årsmøte

Design og utvikling av Nikolas van Etten 2008-2018 © Bergen Hanggliding og Paragliding Klubb - bakgrunnsbilde © Sindre Jacobsen